PO–PÁ: 6:00–22:00 | SO–NE: 7:00–22:00

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů clever fit Černý Most

Pokud jste naším zákazníkem, odběratelem novinek nebo návštěvníkem webu, svěřujete nám své osobní údaje. Zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se, prosíme s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).

 

Kdo je správce?

Jsme Fit Academy Černý Most , s. r. o., Kaprova 42/14, Praha 1, 110 00, IČ: 117 61 431 a spravujeme: 

Vaše osobní údaje zpracováváme jako správce, tj. určujeme, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybíráme případné další zpracovatele, kteří mi se zpracováním budou pomáhat.

 

Kontaktní údaje

Pokud se na nás budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete nás kontaktovat na tel. čísle +420 705 650 983 nebo na e-mailu: info@cleverfitcernymost.cz.

 

Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Zpracováváme osobní údaje, které nám svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

 • Poskytování služeb, plnění smlouvy
  Vaše osobní údaje v rozsahu: e-mail, telefon, adresa, fotografie, nezbytně potřebujeme k plnění smlouvy (např. zaslání přístupů do aplikace, zaslání smlouvy, umožnění vstupu do klubu atd.), či případně dodání zboží.

 

 • Vedení účetnictví a platba
  Jste-li zákazníky, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů včetně poskytnutí vašich údajů poskytovatelům platebních řešení (platební brána atp.)

 

 • Marketing - zasílání newsletterů a tipů
  Vaše osobní údaje (e-mail a jméno), pohlaví, na co klikáte v e-mailu a kdy je nejčastěji otevíráte využíváme za účelem přímého marketingu - zasílání obchodních sdělení. Jste-li naším zákazníkem, děláme tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládám, že vás naše novinky zajímají, a to po dobu 10 let od poslední objednávky.

Pokud nejste naším zákazníkem, zasíláme vám newslettery jen na základě vašeho souhlasu, po dobu 10 let od udělení. V obou případech můžete tento souhlas kdykoliv odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

 • Pokročilý marketing na základě souhlasu 
  Pouze na základě vašeho souhlasu vám můžeme zasílat také inspirující nabídky třetích osob nebo využít e-mailovou adresu např. pro remarketing a cílení reklamy na Facebooku, a to po dobu 10 let od udělení souhlasu. Ten lze samozřejmě kdykoli odvolat prostřednictvím našich kontaktních údajů.

 

 • Fotografická dokumentace 
  Pro účely propagace živých akcí a reportů z těchto akcí zpracováváme vaše fotografie, případně video z těchto akcí. Fotografie jsou také nutné pro vaši identifikaci při automatizovaném vstupu do klubu

Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak.

 

Cookies

Při procházení našich webových stránek zaznamenáváme vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věříme, že díky tomu vám můžeme nabídnout ještě lepší služby.

Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě vašeho souhlasu.

Naše webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat.

 

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Chráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Chráníme je jako kdyby byly naše vlastní. Přijali jsme a udržujeme veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

 

Předání osobních údajů třetím osobám

K vašim osobním údajům mají přístup naši zaměstnanci a spolupracovníci.

Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, kteří umí data ochránit ještě lépe než já a na dané zpracování se specializují.

Jsou to posyktovatelé následujících platforem:

 • SmartSelling a.s. (SmartEmailing, MioWeb, FAPI)
 • Clickfunnels
 • Platební brána
 • Fit Academy s.r.o.
 • Facebook
 • Google
 • Microsoft
 • Účetní firma

Je možné, že se v budoucnu rozhodneme využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Slibujeme vám však, že v takovém případě při výběru, budeme na zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.

 

Předávání dat mimo Evropskou unii

Data zpracovávám výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

 

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: manager.kotva@cleverfit-praha.cz.

Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránku se zásadami zpracování osobních údajů.

Díky právu na přístup nás můžete kdykoli vyzvat a my vám doložíme ve lhůtě 14 dní, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a proč.

Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracovávám vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádím zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesli námitku proti zpracování.
Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)

Právo na přenositelnost
Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budeme postupovat stejně jako při využití práva na přístup - jen s tím rozdílem, že vám informace pošleme ve strojově čitelné podobě.

Právo na výmaz (být zapomenut)
Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechceme na vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymažeme veškeré vaše osobní údaje od nás/ ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 30 dní.

V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností, a např. musíme evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budeme informovat na e-mail.

 

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů

Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme moc rádi pokud nás nejprve budete o tomto podezření informovat, abychom s tím mohli něco udělat a případné pochybení napravit.

 

Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení

E-maily a SMS zprávy s inspirací, články či produkty a službami vám zasíláme, jste-li náš zákazník, na základě našeho oprávněného zájmu.

Pokud zákazníkem ještě nejste, posíláme vám je jen na základě vašeho souhlasu. V obou případech můžete ukončit odběr našich e-mailů/SMS stisknutím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu/SMS.

 

Mlčenlivost

Dovoluji si Vás ujistit, že naši zaměstnanci i spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 18.12.2020.

 

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů, tj. otisků prstů a podobizny člena

 

1.      V souvislosti s uzavřením Smlouvy o členství tímto uděluji souhlas Fit Academy Černý Most s.r.o., Kaprova 42/14, 110 00, Praha 1, IČ: 117 61 431, (dále jen „správce“), aby ve smyslu nařízení č. 679/2016 o ochraně osobních údajů fyzických osob (dále jen „GDPR“) zpracovával tyto mé osobní údaje:

 • otisky prstů
 • podobiznu (tj. fotografie zachycující obličejovou část tzv. profilovou fotografii).

2.      Tyto osobní údaje je nutné zpracovat za účelem usnadnění automatizovaného přístupu člena do prostor fitness centra a dále i za účelem zamezení neoprávněného vstupu 3. osob do těchto prostor. Údaje budou správcem zpracovány po dobu nezbytně nutnou k naplnění účelu, tj. pouze po dobu trvání udělení tohoto souhlasu se zpracováním otisků prstů, popř. Vaší podobizny.

3.      S výše uvedeným zpracováním uděluji svými podpisy níže svůj výslovný souhlas. Současně si jsem vědom/a, že tento souhlas lze vzít kdykoliv zpět. Za odmítnutí, či odvolání souhlasu nebude člen nikterak sankcionován, ani mu v důsledku tohoto jeho jednání nevznikne žádná újma.

4.      Zpracování osobních údajů (otisků prstů a podobizny) je prováděno Správcem, zpracování otisků prstů však pro správce zajišťuje správce softwaru, společnost: Magicline GMBH.

5.      Zpracování osobních údajů (otisků prstů a podobizny) člena je činěno za účelem umožnění vstupu tohoto člena do prostor fitness studia. Člen obdrží (za předpokladu udělení tohoto souhlasu) přístupové médium (členský náramek), které mu umožní vstup do studia. Člen musí mít přístupové médium u sebe (za předpokladu udělení tohoto souhlasu), v opačném případě může studio členovi odepřít vstup do studia či mu může odepřít využití rezervovaných doplňkových služeb, nemůže-li se člen prokázat jiným způsobem (prostřednictvím osobního dokladu s fotografií), a pokud nemůže být prokázána existence platného členství. Ve smyslu umožnění vstupu do fitness studia pouze jejím členům, potažmo ve smyslu prokázání toho, že konkrétní osoba je skutečně členem studia, jsou členové při svém vstupu do fitness studia povinni se prokázat také svými otisky prstů a svojí podobiznou. Takto sejmuté otisky prstů a pořízená fotografie zachycující podobiznu člena je studio oprávněno zpracovávat a uchovávat jen a pouze za tím účelem, aby konkrétní osoba prokázala své členství.

6.      Člen tímto prohlašuje, že si je vědom možnosti tento souhlas neudělit, popř. tento souhlas následně odvolat. V případě neudělení, popř. odvolání souhlasu, bude po členovi požadováno, za účelem ověření jeho totožnosti, při každém vstupu do fitness centra předložení identifikačního dokladu s fotografií.

7.      Po udělení tohoto souhlasu je člen připraven k sejmutí jeho otisků prstů a k pořízení fotografie zachycující jeho podobu.

8.      Více ke zpracování osobních údajů najdete v našich Všeobecných obchodních podmínkách, které jste dostali spolu s podpisem Smlouvy o členství, případně je naleznete i na: www.cleverfitchodov.cz.

9.      Dle GDPR má člen právo:

 • vzít souhlas kdykoliv zpět,
 • požadovat informaci, jaké osobní údaje o něm správce zpracováváme,
 • požádat o vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit a
 • požadovat opravu, výmaz osobních údajů, omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování.
 • za účelem využití výše uvedených práv může člen kontaktovat správce na tel. čísle +420 705 650 983 nebo na emailu: info@cleverfitcernymost.cz

10.    Člen bere na vědomí, že níže v podpisové části svým podpisem uděluje správci svůj souhlas se zpracováním otisků prstů a podobizny. Člen je rovněž srozuměn s možností předmětné souhlasy neudělit, či následně odvolat, za což mu nehrozí žádný postih. Současně je člen srozumět s možností udělit souhlas se zpracováním pouze jednoho z níže uvedených osobních údajů, tj. buď pouze k otiskům prstů, či pouze k podobizně.

 

Tímto souhlasím, aby správce zpracovával mé osobní údaje, tj. otisky prstů:

 

dne: ______________      podpis člena: __________________

 

Tímto souhlasím, aby správce zpracovával mé osobní údaje, tj. podobiznu (tj. fotografie zachycující obličejovou část tzv. profilová fotografii):

 

dne: ______________      podpis člena: __________________